رقابت های استارتاپی ثبت نام رایگان

قوانین سخنرانی برندها

ثبت نام کننده طرح سخنرانی برندها در سمینار رقابت های استارت آپی متعهد می گردد که مطالب مشروح در صفحه زیر را مطالعه کرده و آنها را پذیرفته است:

تلفن های 09384405469 و 09123122754 آماده پاسخگویی و هماهنگی های لازم با شما می باشند.