رقابت های استارتاپی ثبت نام رایگان

برندسازی استارت‌آپ ها مبتنی بر سخنرانی در سمینارهای رقابت های استارت‌آپی

اکثر استارت آپ ها داستانی برای مطرح شدن دارند، داستانی که اگر شنیده شود، قطعا از فردی برای فرد دیگر نقل شده و به زودی مردم مشتری های ثابت آن استارت آپ خواهند شد. سلسله سمینارهای رقابت های استارت آپی با حضور مردم و مدیران استارت آپ ها، فضایی را فراهم کرده که در آن، مدیران استارت آپ ها داستان های رشد استارت آپ شان را برای مردم بیان کنند. اگر شما مدیر یک استارت آپ هستید، می توانید با تکمیل فرم زیر به مدت 10 سال در همه سمینارهای رقابت های استارت آپی، سخنرانی کنید و ماه به ماه و سال به سال مردم را هر چه بیشتر با داستان استارت آپ تان آشنا کنید. پس از تکمیل فرم، درخواست شما جهت طرح سخنرانی 10 ساله بررسی شده و در صورت تایید، جهت واریز وجه ثبت نام (مبلغ 500 هزار تومان) و تکمیل ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد.