رقابت های استارتاپی ثبت نام رایگان

ثبت نام رقابت های استارت آپی

سخنرانان
500 هزار تومان
به مدت 10 سال

مدیران کسب و کارها و استارت آپ ها اگر تمایل به سخنرانی و انتقال تجربه را داشته باشند، برای 10 سال سخنرانی در همه سمینارها (حدود 80 سمینار)، تنها کافیست تا مبلغ 500 هزار تومان را پرداخت کنند.

شرکت کنندگان
رایگان
جلسه جاری

مردم به عنوان شرکت کنندگان در سمینار هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند و حضور در سمینار برای عموم مردم صد در صد رایگان است.