رقابت های استارتاپی ثبت نام رایگان

سفارش چلو جوجه کباب 6000 (شش هزار) تومانی تهران با پیک رایگان

(هشدار: این سایت ابدا فروش نقدی توسط هیچ فردی ندارد، اگر می خواهید مبلغ غذا را کارت به کارت کنید، صرفا باید کل مبلغ غذا را به کارت بانک ملی 6037991755340175 به نام محمد  جعفر آباد واریز کرده و کد معرف و شماره فیش واریزی را به 09120191375 پیامک کنید. به هیچ کارت دیگری واریز نکنید. امکان تسویه مبلغ غذا  درب منزل وجود ندارد. البته بهتر است تا جهت فرهنگ سازی سفارش غذای آنلاین، کل فرآیند پرداخت را آنلاین در همین سایت از طریق درگاه شاپرک انجام دهید. لازم است تا کد معرف را در قسمت نام و نام خانوادگی وارد نمایید.)مبلغ کل سفارش: